ecol Trade - oficiálna stránka

 

Spoločnosť ecol Trade vznikla 11. Decembra 2009 v Nitre s číslom živnostenského registra: 430-37098.

Hlavným predmetom podnikania je obchodovanie, zber, preprava a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 /kuchynský odpad/.

Samotný odber je na základe doručenej objednávky zo strany producenta odpadu VŽP kateórie 3.

Permanentný odber zaručuje efektívne nakladanie s odpadmi, a tým zvýšenú úroveň Vašej podnikateľskej činnosti.

Ocenenie

ocenenie za finančnú stabilitu

Zásady manipulácie, zberu, prepravy a nakladania s VŽP :
zasady_spravneho_nakladania_s_kuchynskym_odpadom.ppt
zasady_spravneho_nakladania_s_kuchynskym_odpadom.pdf