Čistenie kanalizácii a lapačov tukov

 

Pre gastrozariadnia ponúkame aj doplnkové služby ako sú:

 • krtkovanie- elaktromechanicky
 • vysokotlaké čistenie kombi vozidlom
 • TV monitoring kanalizácie
 • bezvýkopové opravy kanálov- sanácia
 • čerpanie žúmp a septikov
 • čistenie odlučovačov ropných látok
 • čistenie lapačov tukov


 • Pôsobíme v týchto krajoch:
 • Bratislavský kraj
 • Trnavský kraj
 • Nitrianský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Žilinský kraj


 • Osbitný prístup skúsených odborníkov ku každému klientovi a vytvorenine čo najidealnejších podmienok spolupráce.