Legislatíva

 

Metodická pomôcka :
Metodicka_pomocka_k_novele_zakona_o_odpadoch_20_12_2012.pdf

Zber a manipulácia biologicky rozložiteľného odpadu RÚVZ TN.pdf :
Zber_a_manipulácia_biologicky_rozložiteľného_odpadu_RÚVZ_TN.pdf