Nakladanie s VP a VŽP 3 - kuchynský odpad

 

Dovoľte, aby sme Vás touto cestou informovali o nových trendoch v legislatíve, ktoré sa významným spôsobom dotknú vášho podnikania. Zároveň si Vám dovoľujeme ponúknuť komplexné riešenie problematiky odstránenie odpadu z kuchýň a reštaurácii. Na základe štandardizácie legislatívy EÚ dochádza k obmedzovaniu skrmovanie zvyškov pochutín a nedojedených zvyškov jedál. S týmito odpadmi sa musí zaobchádzať v rámci sprísnených noriem. Ecol Trade, s.r.o. pre tento segment pripravilo kompletnú produktovú stratégiu. Zvoz je realizovaný špeciálnymi vozidlami v rámci servisu sú poskytované aj špeciálne nádoby s dokonale tesniacim vekom, ktoré zabraňujú šíreniu zápachov. Nádoby plne vyhovujú hygienickým požiadavkám v gastronómii, sú ľahko umývateľné a bez hrán, aby sa dali ľahko čistiť. Ecol Trade, s.r.o. zabezpečuje tiež odber zvyškových olejov na vyprážanie z fritéz. Oleje sú zhromažďované v rovnakých zberných nádobách.

Ponuka na odber odpadov VŽP :
ponuka_na_odber_zhodnotenie-likvidaciu_a_nakladanie_s_odpadmi.pdf