Boks 1 strona główna - O firmie

Váš BIO odpad- Nitra

Spoločnosť ecol Trade bola založená v roku 2009 v Nitre. Od februára 2021 disponuje ecol Trade vlastným spracovateľským podnikom, v ktorom realizujeme predbežné spracovanie BIO odpadu. Pre našich zákazníkov realizujeme zber, prepravu a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. Zabezpečujeme odber kuchynských odpadov z obcí a miest na základe doručenej objednávky zo strany producenta vedľajších živočíšnych produktov.

Rýchle jednanie, profesionálny prístup

Zber kuchynských odpadov

Zabezpečujeme zber a prepravu biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý tvoria najmä kuchynský a reštauračný odpad. O biologicky rozložiteľný odpad je povinná sa postarať každá fyzická osoba i právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Postarajte sa o váš biologicky rozložiteľný odpad jednoducho, rýchlo a spoľahlivo vďaka ecol Trade s.r.o.. Disponujeme všetkými potrebnými oprávneniami a taktiež dlhoročnými skúsenosťami. Neváhajte a obráťte sa s vašim kuchynským odpadom na nás.

Boks 2 strona główna -
Boks 3 strona główna -

Zber a spracovanie jedlých olejov

V rámci činnosti našej spoločnosti ecol Trade, s.r.o. poskytujeme pre zákazníkov taktiež odber a prepravu zvyškových olejov z fritéz, ktoré sú zhromažďované v rovnakých zberných nádobách. Nerobte si starosti, čo s použitým olejom a zavolajte profesionálov z ecol Trade. Olejov na vyprážanie z fritéz vás zbavíme jednoducho a za priaznivé ceny. Ak hľadáte odborníkov na zber a spracovanie jedlých olejov, neváhajte nás kontaktovať.

Zber a spracovanie bioodpadov

ecol Trade, s.r.o., vám ponúka komplexné služby v súvislosti so spracovaním bioodpadov. Zabezpečujeme nakladanie, odber, spracovanie preskladnenie, zhodnotenie i likvidáciu bioodpadov priamo v priestoroch vašej spoločnosti. Vďaka prevádzkovaniu moderných technológií dokážeme zrealizovať služby rýchlo, jednoducho a výhodne. Pri práci kladieme dôraz na sociálne i ekologické záväzky v rámci udržateľného rozvoja.

Boks 4 strona główna -
Boks 4 strona główna -

Cleaning of plastics by larvae

The proposed innovative technical solution consists in a biological method of cleaning packaging materials from the food industry, contaminated with animal by-products such as blood, meat, animal fats residues and the like, and / or residues of food and other food industry products such as e.g. salads, mayonnaise and other biodegradable waste.